Jaarverslag

Stichting de Arend wil graag een zo transparant mogelijk inzicht geven in het (financieel) beleid. Onze jaarverslagen zijn daarom voor iedereen in te zien. In het jaarverslag vindt u zowel een verslag van de uitgeoefende activiteiten als een financiële verantwoording.

Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2012