Missie en visie

Onze missie

De missie van Stichting de Arend is mensen helpen om problemen op psychisch, sociaal of maatschappelijk gebied te voorkomen of te overwinnen. We volgen hiermee Gods voorbeeld, over Hem staat geschreven dat Hij is als een Arend die waakt over zijn jongen en hen opvangt wanneer zij dreigen te vallen (Deuteronomium 32:11).

Ieder mens heeft weleens problemen op psychisch, sociaal of maatschappelijk gebied. Te denken valt aan iemand die worstelt met herinneringen aan iets dat hem is overkomen, iemand die moeite heeft met het gedrag van zijn of haar partner, iemand die zich niet geaccepteerd voelt binnen de maatschappij enzovoorts.

Niet bij ieder probleem hebben mensen hulp nodig van een externe partij. Stichting de Arend is er voor alle mensen die problemen willen voorkomen of overwinnen, maar die daar zonder hulp niet in slagen.

Hoe helpen wij

Stichting de Arend biedt hulp in de vorm van:

  • pastorale zorg en Bijbels pastoraat,
  • advies en coaching aangaande persoonlijke, geestelijke en sociale vaardigheidsontwikkeling,
  • gezinsbegeleiding,
  • huwelijksbegeleiding,
  • ontwikkelingsgerichte begeleiding en advies bij psychische aandoeningen of beperkingen,
  • studies en trainingen.

Onze visie

Stichting de Arend biedt hulp vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen in vrijheid kunnen leven wanneer zij teruggaan naar God, de Basis van het leven.

Binnen de hulp die geboden wordt zal daarom altijd Gods Woord, de Bijbel, worden geraadpleegd. Wij geloven dat voor elk probleem een antwoord te vinden is in dit Woord. Ook wijzen wij de mensen op Jezus Christus, de Zoon van God, in Hem is bevrijding en verlossing.