Davids confrontatie met Nathan

//Davids confrontatie met Nathan

Doorgaan met leven in zonde heeft niet alleen gevolgen voor later. Veel mensen betalen hier al een hoge prijs. Velen worden gekweld naar geest, ziel en lichaam. God ziet dat allemaal aan en is boos en verdrietig over jouw zonden. Ondanks dat is zijn genadige liefde zo groot dat Hij boodschappers stuurt. Boodschappers van God komen vaak met boodschappen die je confronteren en oproepen te veranderen. Jij, die heel goed weet waar je mee bezig bent of was, ontmoet bijvoorbeeld een broeder of vriend die jou Zijn Waarheid komt vertellen. Zijn Waarheid is er altijd op gericht om jou naar Hem toe te trekken en je te bevrijden van al je kwellingen. We zien dit ook gebeuren in het verhaal van David. God stuurt Nathan naar hem toe om hem te gaan vertellen wat hij zelf al lang weet. Dan zie je wat deze boodschap doet met David.

Davids geest (pneuma), ziel (psyche) en lichaam (soma) worden gekweld
In het eerste gedeelte van Davids belijdenis lezen we dat hij beseft dat hij Gods genade mist:
Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt U door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? (Psalm 51:3-4)

Blijkbaar zat hij al langer met de gedachte van onreinheid en besmetting:
Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. (Psalm 51:4)

Sinds zijn zonden met Bathseba werd hij steeds gekweld door gedachten:
Ik weet dat ik heb gezondigd, steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek. (Psalm 51:5)

Zelfs zijn lichaam en ziel lijden eronder:
Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij weer oprichten en U laten prijzen. (Psalm 51:10)

Davids uitweg
Er is niets waarmee David vanuit zichzelf bij God kan komen en dat beseft hij na deze confrontatie heel goed:
Want ik weet dat U er geen prijs op stelt dat ik U nu brandoffers zou brengen, daar gaat het U niet om. Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan, en een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. (Psalm 51:18-19)

Herken jij deze strijd in jezelf? Deze gebondenheid en het gemis? Deze kwellingen naar geest, ziel en lichaam? Volg de les van David.

Door | 2018-11-15T15:02:37+01:00 25 mei 2018|Blog|