Huwelijksseminar 5 oktober 2019 – Terneuzen

//Huwelijksseminar 5 oktober 2019 – Terneuzen

Op zaterdag 5 oktober organiseren we samen met Capitol Family Center een huwelijksseminar. Dit seminar vindt plaats in het Capitol gebouw in Terneuzen.

Inhoud huwelijksseminar

Hebben jullie behoefte aan groei, verdieping, vernieuwing of herstel binnen jullie huwelijk? Willen jullie meer weten over de rollen binnen het huwelijk die God heeft gegeven? Reeds velen zijn jullie voorgegaan en zijn blij verrast. Zij hebben dit seminar gevolgd, zijn opgebouwd en bemoedigd en hebben nieuwe inzichten gekregen vanuit het Woord van God in combinatie met treffende en inzichtgevende praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die behandeld worden zijn: communicatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden van man en vrouw en de vier pijlers onder het huwelijk.

Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze uitdaging in je huwelijk aan te gaan. Ontdek opnieuw of voor het eerst wat een huwelijk mag uitstralen en hoe vernieuwing en verandering mag plaats vinden, zonder ingewikkelde en aardse theorieën. Waarin je mag beleven en zien dat alleen het Woord vrijmaakt en nieuwe vreugde en blijdschap deel zullen worden van het (huwelijks)leven.

Misschien bevinden jullie zich ook wel in een situatie zoals Elisa of het volk van Israël in die tijd. Zij zagen geen enkele uitweg meer, jullie misschien ook niet. Juist in zo’n situatie zegt ook diezelfde God van toen, tegen jullie: Ik zal het voor u opnemen! Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn! Is het vaak niet moeilijk om de strijd te staken, om je over te geven aan Hem? Wij strijden vaak tot we niet meer kunnen en Hij wacht totdat je het in Zijn handen legt en daar ook laat. Dan is de uitslag van de strijd ook al beslist: Hij is altijd overwinnaar! Bij Hem is de uitslag altijd anders dan uw bedachte oplossing

Indeling

De dag bestaat uit 3 delen, met tussendoor een koffie- en theepauze. De lunch wordt verzorgd.

Datum en tijd

Zaterdag 5 oktober 2019. 9.30 tot 17.00 uur.

Adres

Gebouw Capitol
Mr. F.J. Haarmanweg 39
Terneuzen

Kosten

Voor al ons werk geldt dat we geen kosten in rekening brengen. We kunnen dit werk voortzetten dankzij vrijwillige donaties. Kijk voor meer informatie bij steun ons.

Aanmelden

We vragen u zich aan te melden in verband met de maaltijd die we aanbieden. Aanmelden kan via onderstaand formulier, of via e-mail.

Door | 2019-09-25T01:00:31+01:00 24 september 2019|Nieuws en activiteiten|