Nieuwsbrief december 2019

//Nieuwsbrief december 2019

Shalom geliefde lezer(s),

Het is december 2019. Tijd om u via deze brief een update te geven over de ins en outs van Stichting de Arend.

De Arend in Philippine
Inmiddels is de Arend alweer een jaar neergestreken in Philippine. “Waar ligt dat dan?”, is een regelmatig gestelde vraag. In het prachtige Zeeuws-Vlaanderen. Een geweldige locatie die God ons gaf na de Duitse Eifel en daarna de twee en half jaar wonen en werken vanuit de camper in Nederland. Afgelopen maart zijn wij na de verbouwing en het gereedmaken van het gastenverblijf opengegaan. Daarmee is de Arend weer actief met zijn vleugels. Toen vorig jaar een vriend en broeder vroeg hoe het ging, was mijn antwoord: “Iets minder, ik mis de vleugels van de Arend. De romp is er wel, maar de kracht van de vleugels niet meer.”

Dit hebben wij dikwijls bij God bekend gemaakt en in geloof al onze activiteiten binnen de stichting laten doorgaan. Wij geloven en ervaren dat het door niemand ontkend kan worden dat het woord uit Filippenzen 4 waar is; Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

De Arend is weer gevleugeld. Deze vleugels mogen weer uitgespreid worden om op te vangen. Om te beschermen. Om te troosten en te bemoedigen. Om rust te vinden en te schuilen. Er zijn in de afgelopen maanden vele bijzondere dingen gebeurd. In gezinnen, huwelijken en individuen. Alle eer aan God. Waar wij door bemoedigd worden is de kracht van Gods woord en de werking door Gods Geest.

Zwart-wit
Wij horen regelmatig van onze gasten dat zij door anderen ‘gewaarschuwd’ zijn. Dat in de vorm van; kijk maar uit, het gaat er best zwart-wit aan toe. Of; pas maar op, je wordt daar heel erg geconfronteerd. En dat klopt lieve mensen. De stichting heeft een Bijbelse visie. De wereld om ons heen leert vele dingen als; doe maar rustig aan. Je bent er nog niet aan toe. Je kan het nu nog niet aan. Geloof in jezelf. Haal het beste uit jezelf. Zoek de kracht in jezelf enz. Er wordt soms heel wat af gedeald. Er worden compromissen met van alles en nog wat gesloten in de hoop dat het probleem zich vanzelf oplost.

Geliefden, het Woord van God is Kracht en geeft Leven. Daar staat niet zwak of slap, halfdood of dood. Hebr. 4:12: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en is een oordelaar van de gedachten en overleggingen van het hart’.

Velen die in de afgelopen maanden bij ons zijn geweest hebben ervaren dat bovenstaande tekst waarheid in hun leven is geworden. Als je deze tekst op je in laat werken zit er behoorlijk wat ‘verborgen’ pijn in verwerkt. Maar wel een pijn die brengt tot genezing en Leven. Dan zeggen wij wel eens; hoe denk je dat een zwaard aanvoelt in het lichaam? Een zwaard dat ook nog aan twee kanten scherp is! Hoe voelt dat vlijmscherpe zwaard in jouw ziel (psyche), jouw gevoelsleven? Wat bij velen door de jaren heen (menselijk heel begrijpelijk) al overgevoelig is! Hoe voelt dat vlijmscherpe zwaard in jouw denken, wat vaak zo overbelast en gepijnigd is? Kun jij je voorstellen hoe een zwaard in je merg en botten aan voelt? En toch maken wij hier onze God groot. Toch danken wij onze Here Jezus die alles volbracht heeft en ons is voorgegaan in alles. Zijn werk en Woord is zichtbaar in alle mensen die deze confrontatie aan willen gaan. Liefde is meer dan alleen liefjes doen.

Geboden hulp
Om jullie een indruk te geven wat wij in de afgelopen 9 maanden aan hulp geleverd hebben willen wij graag een beknopt overzicht geven.

Van maart tot eind november hebben wij 55 echtparen, 50 individuen en 15 gezinnen bij ons gehad. Gemiddeld waren deze personen 2 tot 3,5 dag bij ons in het gastenverblijf voor gesprek, advies, aansturing, onderwijs en therapie.

Terugkijkend op de mogelijkheid om voldoende tijd te hebben voor al deze werkzaamheden zijn we blij dat we iedereen dit kunnen bieden. Er is met verblijf zoveel meer te bereiken dan af en toe een gesprek van een enkel uur. Natuurlijk moet de hulpvrager wat meer regelen om hier te kunnen zijn maar daar staat tegenover dat er in twee tot drie dagen veel te bereiken is, waardoor deze tijd zichzelf terugverdient.

Wij bieden de mogelijkheid om vanaf donderdagmorgen 9.00 uur tot zondagmiddag 13.00 uur bij ons in het gastenverblijf te zijn. Donderdag, vrijdag en zaterdag worden er individuele gesprekken gevoerd. Als er ruimte is wordt er een Bijbelstudie gegeven met betrekking tot actuele zaken die zich in het hier en nu afspelen. Op zondag sluiten we af met een samenkomst waarin we God alle lof, eer en dank geven. Aansluitend een Woord tot opbouw, vermaning en bemoediging. Voor en na de lunch hebben wij individueel korte afrondingsgesprekken. Meer informatie kun je vinden op onze website.

Kinderen zijn vanzelfsprekend welkom. Bij intensive huwelijks- of relatiegesprekken vragen wij zo mogelijk oppas te vinden voor kleine kinderen. Het geeft regelmatig behoorlijk wat onrust en stress bij de gasten omdat de kleintjes redelijk lang alleen zijn.

Wij bieden ook de mogelijkheid een gesprek te hebben zonder overnachting. Niet iedereen kan lang weg zijn van huis. Wij vragen dan wel wat meer tijd te nemen om overdag bij ons te zijn. Het is niet altijd gegarandeerd dat het gesprek op de minuut gepland wordt in verband met de gasten die hier wel verblijven. Wij willen dit graag telefonisch afspreken.

Wij brengen geen kosten in rekening voor hulp, coaching en studies. Wij kunnen dit werk doen van giften en donaties. Iedereen mag geven naar kunnen en/of vermogen en wees daarvoor gezegend. Geef blijmoedig. Wij hebben uw ondersteuning nodig in het Koninkrijkswerk. Wij ontvangen en geven. Helpt u ons? Zo helpt eenieder het voortbestaan van onze stichting en dat maakt het ook toegankelijk voor hen die niets kunnen bijdragen. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting (ANBI).

Wij wensen iedereen gezegende dagen toe en een voorspoedig, gezond en met Gods geest vervuld 2020.

Wees wijs, de Bijbel is niet grijs.
God zegt; de macht van de tong is dood of leven, is er een Christen die daartussen wil zweven?
God zegt; waarheid of leugen,
is er een Christen die zegt dat iets daartussen zou deugen?
God zegt; licht of duisternis,
is er een Christen die schemerig aanwezig is?
God zegt; liefde of haat,
is er een Christen waarbij dit samen gaat?
God zegt; ja of nee,
is er een Christen die waait met alle winden mee?
Wees Wijs

Anton & Elly Lagendijk
Stichting de Arend

Door | 2020-01-04T22:30:19+01:00 5 december 2019|Nieuws en activiteiten|