Nieuwsbrief december 2020

//Nieuwsbrief december 2020

Shalom geliefde lezer,

In deze nieuwsbrief zetten we in het kort verschillende zaken uiteen van het ‘bijna afgelopen’ jaar 2020.

2020 was een jaar waarin vele zaken in de wereld op zijn kop staan. Een jaar waarin vele mensenlevens op zijn kop zijn gaan staan. Een jaar waarin bij veel mensen hulpeloosheid, moedeloosheid, angst en onzekerheid toegeslagen hebben. Een jaar waarin andere en nieuwe beslissingen genomen moesten worden. Een jaar wat plannen en verwachtingen op zijn kop gooiden. Vele malen zijn wij geconfronteerd met mensen die hierdoor van slag waren. Met mensen die er mee geconfronteerd werden dat zij niets in de hand hadden. Ook voor ons als stichting veranderde er veel. De planning, de hulpvragen, de manier van werken en financiën. Wij zijn verantwoord, zoveel als mogelijk binnen de gestelde regels, verder gegaan met de dingen waar wij voor geroepen zijn. Vanaf dag één van de crisis die de wereld in zijn greep houdt hebben wij besloten standvastig in geloof te blijven staan met de woorden van God in psalm 121;

Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

En onze God, de God van Abraham, Izak en Jakob is onveranderd. We zijn tot nu toe bewaard en gespaard voor ziekten en kwalen. We hebben voor een groot deel, weliswaar aangepast, ons werk voort kunnen zetten en fantastische ontmoetingen gehad. Om jullie een indruk te geven van de afgelopen 11 maanden waarin ook een aantal weken sluiting zat geven wij wat getallen door van onze hulpvragers. Deze hebben allen gemiddeld 1 tot 3 dagen bij ons doorgebracht. 80 huwelijken, 55 individuele hulpvragers en 9 gezinnen hebben we gesproken, ondersteunt, geadviseerd en onderwezen uit het Woord. Wij zien en horen door genade, vol in het Geloof dat de volgende tekst een zeer krachtige waarheid is;

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen (Lukas 11:23)

Lieve lezer, dit is dit jaar in het bijzonder één kern van onze hulpverlening geweest. Verzamelen en bijeenbrengen in de naam van Jezus Christus.

Voortgang
Wij kunnen oprecht zeggen dat het resultaat van beslissingen en een houding innemen op bovenstaande tekst zegen oplevert. Met liefde en passie hebben wij ons werk mogen uitvoeren en hebben mogen helpen, bouwen en samenbrengen. Dankzij een heerlijke groep vrijwilligers die alles geven met hun inzet op donderdag, vrijdag zaterdag en zondag hebben wij alle ruimte om de hulpvragers op te bouwen.

Wij willen ook via dit nieuwsbericht Jeroen en Guanita van der Oort hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen 2 jaar. Vanwege werkomstandigheden hebben zij hun vrijwilligerstaak moeten neerleggen. Deze lieve mensen met hun gezin was een vreugde en zegen om bij ons te hebben.

Wim de Jong, Boas de Jong en Tom van der Graaf geven één van hun werkdagen per maand aan de stichting. D.w.z. dat zij 1 dag per maand gezamenlijk allerlei onderhoud doen op een vrijdag.

Anja de Jong werkt als vrijwilliger iedere donderdag binnen onze organisatie als gastvrouw. Arjanne werkman werkt iedere vrijdag binnen onze organisatie als gastvrouw.

Arjan de Mik is sinds kort 1 dag per week als vrijwilliger werkzaam met allerhande klussen en onderhoud.

De groep weekend vrijwilligers die vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag gastvrouw en gastheer zijn bestaat uit: Jack en Arjanne Werkman. Petra en Remi Godfriet. Mario en Diana Pieper. Piet en Jacqueline van Herwijnen. Mirjam en Roberto van der Aarsen. JP en Eliene Demmers. Arjan en Alinde de Mik . Wim en Constance Bakker. Allen met hun kinderen, die ook regelmatig een handje meehelpen, hartelijk dank voor jullie enthousiaste houding en inzet.

Naast deze praktische hulp willen wij ook alle geestelijke en financiële ondersteuners dank zeggen. Praktisch, geestelijk en financieel zouden wij naar het menselijke gesproken niet kunnen functioneren zonder jou hulp. Wij hebben al deze steun zeer nodig en hopen dat een ieder dit blijft doen of gaat doen met een blijmoedig hart.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. (2 Korinthe 9:7)

Plannen
Begin dit jaar kwamen een broeder en zuster uit België op zondag naar de dienst. Deze broeder vroeg aan de Here; wat moet ik in Philippine gaan doen? God gaf een beeld. Een grote keuken met leerling koks aan grote tafels. Na het ‘geestelijke voedsel’ bestudeerd te hebben moesten zij allen de wereld in. Voor hem was het beeld duidelijk. Wij zien zelf een steeds grotere nood aan onderwijs. Praktisch leren. Discipelen. Dat is van mij, Anton, ook een, al lang bestaand, verlangen. Naast hulp verlenen meer praktisch onderwijs geven. In ons vorige pand in de Eifel in Duitsland hadden wij met regelmaat ook grotere groepen jongeren, ouderen, families en vriendengroepen. Een heerlijke opbouwende tijd.

Nu kwam deze broeder met het beeld wat God hem gaf. Hij vroeg mij of er nog meer ruimte was dan alleen ons huidige gastenverblijf. Wij hebben nog een oude loods van 65 meter staan. Kortom, wij waren zeer verrast met dit beeld en spraken uit: “Oké, als dit van De Here is dan zal dat bevestigd worden. We zullen dit bij de eigenaar neerleggen die deze plaats ter beschikking stelt voor onze stichting.”

Bij dat eerst volgende bezoek hebben wij dit verteld waarna de eigenaar zegt: “Als dit Gods wil is dat dit moet gebeuren, zorg ik voor een renovatie of nieuwbouw van deze loods.”

Onze volgende stap was contact met de wethouder van Terneuzen zoeken. Deze is bij ons geweest en wij hebben alle plannen en wensen voorgelegd. Hij was zeer enthousiast over onze plannen en werkzaamheden in onze bediening dat hij alle medewerking toezegde om dit te gaan realiseren. De eerste tekeningen en plannen zijn ingediend en wij wachten nu op de actie van de gemeente Terneuzen.

God is goed. Wat een vreugde dat Hij al onze wensen en verlangens kent en wij deze ook bij Hem bekend mogen maken.

Verheug u in de Here, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. (Psalm 37:4-5)

Wij houden jullie graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook hopen wij dat vele harten steeds bereid zullen zijn om ons in onze bediening met alle medewerkers te blijven of te gaan ondersteunen.

Wij wensen iedereen Gods rijke zegen toe. Naar het einde van het jaar 2020 en ook zeker in het komende jaar D.V. 2021.

Wat er ook gebeurd op het wereldtoneel. Welke boodschappen er worden verteld. Waarheid of leugen. Woorden van angst, bedreiging, verwarring en complotten, weest allen bemoedigd en gesterkt in de woorden die Jezus spreekt in Lucas 21:

Pas op! Laat je niet door mijn plotselinge komst overrompelen, laat je niet be-dwelmen door allerlei uitspattingen en door te veel te drinken, laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want voor alle bewoners van de aarde zal die dag van mijn komst komen. Wees daarom voortdurend op je hoede, bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij, de Mensenzoon, mag zijn.

Anton en Elly Lagendijk
Stichting de Arend

Door | 2020-12-02T15:35:50+01:00 2 december 2020|Nieuws en activiteiten|