Ongeloof door mensenvrees

//Ongeloof door mensenvrees

Johannes was een helder schijnende lamp en u hebt een korte tijd van dat licht genoten. Maar Ik heb een getuigenis dat meer waarde heeft dan dat van Johannes. Denk eens aan de wonderen die de Vader Mij laat doen. Die zijn het bewijs dat Hij Mij gestuurd heeft. Daarmee is Hij mijn getuige, hoewel u Hem nog nooit hebt gezien of gehoord. Wat de Vader zegt, bereikt u niet werkelijk. Want u gelooft Mij niet, hoewel Ik door Hem gestuurd ben. U leest in de boeken van Mozes en de profeten omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. Al die boeken getuigen over Mij. En toch wilt u niet bij Mij komen om eeuwig leven te vinden. Eer van mensen vind Ik niet belangrijk, omdat Ik weet hoe u bent: u hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen om mijn Vader te vertegenwoordigen en u ontvangt Mij niet. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Daarom kunt u niet in Mij geloven. (Johannes 5:36-44)

Laat bovenstaande woorden van Jezus eens diep tot je doordringen. Wat is het probleem?

Zolang je het zo belangrijk vindt wat mensen van je zeggen, raakt dat wat God de Vader van je denkt op de achtergrond. Zolang je meer waarde hecht aan de boodschap van mensen kun je niet in Jezus geloven. Dat is ook vandaag bij velen de blokkade.

Door | 2018-03-08T11:47:09+01:00 7 maart 2018|Blog|