Geef geen gehoor aan de influisteringen van kwade geesten, zodat het je denken niet zal bezetten. Het stuur van je denken wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen 12:2)