Stichting de Arend heeft zowel vaste medewerkers als vrijwilligers in dienst. Met name de vaste medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bieden van pastorale zorg, gezinsbegeleiding, training, advies en begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling. De vrijwilligers zijn vooral actief tijdens seminars, zij zorgen o.a. voor eten, drinken en de algehele gang van zaken op huishoudelijk terrein.

Vaste medewerkers
Anton Lagendijk en Elly Lagendijk.

De vaste medewerkers zijn in loondienst bij de stichting. Hun salaris en alle overige personeelskosten vindt u als samengesteld bedrag terug in het jaarverslag onder de noemer ‘personele kosten’.

Vrijwilligers
We werken met vaste vrijwilligers en vrijwilligers voor kortere perioden.

De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Bestuur
J. Werkman (voorzitter)
W. Kalis (secretaris)
G.P. Kalis-Droogendijk (penningmeester)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.