Ieder mens heeft weleens problemen. Kwellende herinneringen, lastig gedrag van jezelf of een ander, niet kunnen meekomen in de maatschappij en ga zo maar door. Niet altijd is hulp nodig van een externe partij. Stichting de Arend is er voor mensen die er zonder hulp niet in slagen om problemen te voorkomen of te overwinnen.

Onze visie
Stichting de Arend biedt hulp vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen in vrijheid kunnen leven wanneer zij teruggaan naar God, de Basis van het leven. Binnen de hulp die geboden wordt zal daarom altijd Gods Woord, de Bijbel, worden geraadpleegd. Wij geloven dat hierin voor elk probleem een antwoord te vinden is. Ook wijzen wij de mensen op Jezus Christus, de Zoon van God, in Hem is bevrijding en verlossing.

Oprichting
Stichting de Arend is in 2007 opgericht door Anton en Elly Lagendijk. Na zelf geconfronteerd te zijn geweest met ziekte, beseften zij hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om een naaste te zijn. Reeds lange tijd komen mensen van allerlei leeftijden op hun pad die zoeken naar rust, een luisterend oor of een veilig onderkomen. Alle dingen die nodig zijn om dit werk uit te voeren, zoals studies en diverse trainingen op psycho-sociaal, maatschappelijk en pastoraal gebied, hebben zij doorlopen. Boven verlangen en professionaliteit staat voor hen de roeping van God die zij ervaren. De tekst uit Spreuken sprak in dit verband recht tot hun hart.

Red hen, die ten onrechte met de dood worden bedreigd; zij verkeren in levensgevaar, tenzij je ingrijpt. Als je zegt: “ik kan er ook niets aan doen”, zal God, Die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent, dan niet beter weten? Want God zal de mensen vergelden naar wat zij hebben gedaan (Spreuken 24:11-12).

De naam
Een arend is een hele goede ouder. Het nest bevindt zich op een plaats die voor andere soorten onmogelijk te bereiken is. Vaak op de richel van een steile bergwand. Het mannetje broedt ook mee. Als de jongen uit het ei zijn gekropen, vliegen beide ouders af en aan om hun kroost te voeden en het nest zuiver te houden. In de Bijbel wordt God ook wel vergeleken met een arend. Hij is als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt, en hen opneemt en draagt op haar wieken (Deuteronomium 32:11).

Naar het voorbeeld van God proberen ook wij op deze manier te helpen. Mensen waarmee het niet goed gaat, proberen we op te vangen voordat ze vallen.