Beleidsplan
Stichting de Arend werkt met een driejarig beleidsplan. Omdat we zo transparant mogelijk te werk willen gaan, kunt u ons beleidsplan 2017-2019 hier downloaden als PDF-bestand.

Verantwoording financiën en activiteiten
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het jaar, publiceren we een jaarverslag waarin we verslag leggen van de door ons ondernomen activiteiten. Ook vindt u in ons jaarverslag een verantwoording van onze financiën. Zo kunt u precies zien hoeveel donaties er zijn gedaan en wat er mee gebeurd is. Ga naar de jaarverslagen.

Beloningsbeleid
De vaste medewerkers zijn in loondienst bij de stichting. Hun salaris, alle overige personeelskosten en de betaling van extern ingehuurd personeel, vindt u als één bedrag terug in het jaarverslag onder de noemer ‘personele kosten’. De vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Gemaakte onkosten voor het werk worden indien gewenst wel vergoed.

Privacybeleid
Wij vinden uw privacy belangrijk. We verwerken daarom zo min mogelijk persoonsgegevens. Wat we precies wel en niet doen, kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Vragen
Net als we open staan voor vragen binnen ons werk, mag u zich ook vrij voelen vragen te stellen over ons beleid. Neem daarvoor contact met ons op.