Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God, onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. (Filippenzen 4:19-20)

Na een periode van twaalf weken verhuizen, verbouwen en inrichten zijn we God dankbaar dat we weer een nieuwe start mogen maken met de hulpverlening binnen Stichting De Arend. RafaEl heeft weer een vast locatie en wel in het Zeeuwse Philippine.

Het begon met de vraag van een vriend en broeder: “gaat het goed?” Ik, Anton, antwoordde daarop: “we missen de vleugels van de arend.” Ruim twee en een half jaar geleden moesten wij Rafael in Oberstadfeldt sluiten. Dit vanwege de gezondheidsomstandigheden van Elly. De eigenaren van huis RafaEl daar, hadden in die tijd ook andere plannen voor het pand, zoals zij ons vertelden bij het horen van onze plannen. Zo gezegd zo gedaan. Onze bediening ging verder en in de twee en half jaar daarop hebben wij vanuit onze mobiele hulppost ons werk voortgezet. Een fijne en goede tijd. In deze tijd merkten wij dat het toch anders was om te helpen op deze wijze. Korte ontmoetingen met hulpvragers. Na het gesprek moesten wij hen als het ware weer direct in de alledaagse situatie terug zetten. Kort om, de kracht van langer contact en verblijf was, voor ons en de hulpvragers, merkbaar weg. Door die ene vraag van onze vriend kwam een nieuwe RafaEl tot stand. Hebben woorden kracht? Onder andere Spreuken 10, 12, 16,18 en 25 laten duidelijk zien wat de uitwerking is van goede en gezegende woorden. Alles ging van af dat moment in een stroomversnelling. Wij hebben onze verlangens bij God neergelegd. Verlangens voor onszelf? Nee, wel onze verlangens aangaande onze bediening onder de mensen. Onze les op geestelijk gebied is weer krachtig bevestigd. De wereld staat op zijn kop en in brand. Mensen jagen en jachten naar meer en groter, en dat maakt hen verward en gestrest. Laten we eerlijk zijn naar elkaar. Hoe vaak krijgen wij allen niet te horen: “Ik maak me zorgen over…”, “Ik zit er over in hoe het straks moet als…”, “Wat gebeurd er als mijn pensioen…”. Geliefden, door genade is God ons al jaren aan het trainen op het gebied van vertrouwen en geloof. En wij mogen zeggen dat we stap voor stap de Waarheid mogen voelen en ervaren. Niet altijd zonder strijd maar God is een waarmaker van Zijn Woord. Welke Waarheid?

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. (Filippenzen 4:4-7)

De stichting is een prachtige locatie ter beschikking gesteld. Wonen en dienen op eenzelfde plek. Een plek van ruimte en rust. Een plek waar de Arend weer zijn vleugels terug heeft gekregen.

Een arend is een hele goede ouder. Het nest bevindt zich op een plaats die voor andere soorten onmogelijk te bereiken is. Vaak op de richel van een steile bergwand. Het mannetje broedt ook mee. Als de jongen uit het ei zijn gekropen, vliegen beide ouders af en aan om hun kroost te voeden en het nest zuiver te houden. In de Bijbel wordt God ook wel vergeleken met een arend. Hij is als een arend die waakt over haar jongen en boven hen heen en weer vliegt, haar vleugels uitspreidt, en hen opneemt en draagt op haar wieken (Deuteronomium 32:11).

Naar het voorbeeld van God proberen ook wij op deze manier te helpen. Mensen waarmee het niet goed gaat, proberen we op te vangen voordat ze vallen.

Na bijna twaalf jaar bediening hebben vele mensen kennis gemaakt met onze stichting. In de gemeente waar ik laatst sprak ging een luid gejuich op bij het horen van een nieuw huis RafaEl. Dit bevestigde onder andere ook het gemis bij velen aan een veilige plek, tijd en ruimte om hun zorgen te delen, op adem te komen en hun focus opnieuw bij te stellen.

Wij zagen Gods goedkeuring op onze nieuwe locatie. Hoe snel en voorspoedig dit ging. Wij ervaarden ook Zijn zegen op deze onderneming. Wat een ongelofelijke rijkdommen zijn ons ter beschikking gesteld. Materieel, financieel en man/vrouwkracht. Het enige wat wij deden is Hem vragen om wijsheid, inzicht, middelen en hulp. En in alles werd rijk voorzien. Het was van niets, iets maken. En van wat er was, herstellen en renoveren. Twaalf weken lang hebben wij ons verwonderd in dankbaarheid. Vele malen kwam direct na het klaren van een project diepe dankbaarheid naar boven. Psalm 1 is vele malen ons brein gepasseerd. Lieve lezer wat daar staat is Waar. En alle eer aan Hem die, ook jou liefheeft.

Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt, dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes. (Psalm 1)

Werktijden en wijze
Wij zijn open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dat wil zeggen dat we op maandag, dinsdag en woensdag geen hulpgesprekken en opvang doen. Deze dagen gebruiken wij om andere werkzaamheden uit te voeren, die ook binnen onze organisatie horen, en onze rust te nemen om bij te Tanken.

Naast gesprekken hebben wij ruimte voor een kleine groep personen om van donderdag tot zondag te verblijven. Drie vierpersoonskamers en een éénpersoonskamer. Wij gaan er van uit dat niet alle kamers doorlopend volledig bemand zullen zijn vanwege het feit dat een hulpvrager ook alleen kan zijn. Het verblijf is inclusief eten, drinken, beddengoed en handdoeken.

Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag zal er een vrijwilligersechtpaar zijn. Zij hebben de taak eten en drinken te serveren en verder algemene zaken die bij een gastheer/vrouw passen.

Ook is het plan om regelmatig op zaterdag een seminar te houden voor een ieder die belangstelling heeft om het geplande onderwerp bij te wonen. Deze dagen zullen beginnen om 9.30 uur ’s morgens en na het avondeten eindigen. Inclusief eten, drinken, lunch en diner. Uiteraard is een ieder vrij om deel te nemen aan de maaltijden of niet.

Beste lezer, na deze korte uitleg van onze nieuwe start willen wij vragen om gebed. Gebed om wijsheid, zegen en rust. Ook gebed voor kracht en gezondheid, niets hier op aarde is vanzelfsprekend. Het enige Sprekende is dat Jezus Leeft. Kijk om je heen, en kijk hoe krachtig en goed de Here is.

Hartelijk dank voor alle bijstand en ondersteuning, ook van de afgelopen jaren. Weest allen gezegend en tot zegen. In het geven en het ontvangen.