We zijn nu meer dan twee jaar ‘on tour’ met de mobiele hulppost, die we, net als het voormalige huis in Duitsland, RafaEl hebben genoemd. RafaEl betekent God geneest, en dat is wat Hij doet. Hij is daarvoor niet zozeer aan een plaats gebonden, maar toch heb je in deze tijd en in ons klimaat een locatie nodig, zij het in de vorm van een huis, een tent of een camper.

Gemis
In de afgelopen twee jaar hebben veel mensen hun gemis geuit naar een vaste plek zoals voorheen in Duitsland. Een plek waar ze niet alleen kwamen voor begeleiding, maar ook om er even uit te zijn. Even uit de dagelijkse sleur om te focussen op het geestelijke, het gezin of het eigen functioneren. Ook hoorden we terug dat een meerdaags verblijf met een aantal intensieve begeleidingssessies vaak voor snellere doorbraken zorgden. Nu zit er soms meerdere weken tussen twee gesprekken, wat ervoor zorgt dat de motivatie bekoelt of er dingen herhaalt moeten worden.

Nieuw huis RafaEl
Toch heeft God de gesprekken in de afgelopen twee jaar gezegend. We hebben gelukkig nog steeds veel doorbraken mogen ervaren, voornamelijk in huwelijken en gezinnen. Echtparen, ouders en kinderen zijn nader tot elkaar gekomen en relaties zijn hersteld. Na twee vruchtbare jaren, waar we veel staplaatsen door het hele land hebben aangedaan, krijgt Stichting de Arend binnenkort weer vaste grond aan de voeten met een nieuwe locatie voor huis RafaEl. Er is door een broeder geïnvesteerd in een heuse minicamping met bijbehorende gebouwen. We kunnen deze camping gebruiken voor het werk van Gods Koninkrijk en moeten als stichting alleen de inrichting en het onderhoud bekostigen. De mobiele hulppost zal in de komende periode worden verkocht, waarmee een groot deel van de te maken kosten gedekt zullen worden.

In de komende maanden (december en januari) zullen we hard werken om de plek klaar te maken voor gebruik. We willen naast de campingplaatsen ook slaapplekken creëren voor mensen die geen kampeerspullen hebben. Daarnaast moet een studieruimte worden gecreëerd en wordt de privéwoning van Anton en Elly gereed gemaakt.

Beroep op vrijwilligers
Net als in Duitsland zullen we het werk niet alleen kunnen uitvoeren. Naast de gesprekken en seminars zullen er straks weer allerlei huishoudelijke- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. We zullen hiervoor een beroep doen op onze vrijwilligers en eventueel nieuwe vrijwilligers werven. We hopen en vertrouwen erop dat zij weer met net zoveel passie zullen werken als voorheen in Duitsland en tijdens de seminars.

Locatie
De locatie van de camping kunnen we pas bekend maken als al het papierwerk rond is. Wel kunnen we alvast verklappen dat het dit keer in Nederland is, en wel in Zeeland, vlakbij de Belgische grens.

We hopen in Februari 2019 de deuren van huis RafaEl te openen. Via onze website zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.