Op zaterdag 5 november organiseren we een huwelijksseminar. Dit seminar vindt plaats in Ermelo.

Inhoud huwelijksseminar

Hebben jullie behoefte aan groei, verdieping, vernieuwing of herstel binnen jullie huwelijk? Willen jullie meer weten over de rollen binnen het huwelijk die God heeft gegeven? Reeds velen zijn jullie voorgegaan en zijn blij verrast. Zij hebben dit seminar gevolgd, zijn opgebouwd en bemoedigd en hebben nieuwe inzichten gekregen vanuit het Woord van God in combinatie met treffende en inzichtgevende praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die behandeld worden zijn: communicatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden van man en vrouw en de vier pijlers onder het huwelijk.

Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze uitdaging in je huwelijk aan te gaan. Ontdek opnieuw of voor het eerst wat een huwelijk mag uitstralen en hoe vernieuwing en verandering mag plaats vinden, zonder ingewikkelde en aardse theorieën. Waarin je mag beleven en zien dat alleen het Woord vrijmaakt en nieuwe vreugde en blijdschap deel zullen worden van het (huwelijks)leven.

Een dag van opbouw, bemoediging, aansporing en wellicht nieuwe inzichten. Ook van harte aanbevolen aan stellen die naar een trouwdag toeleven.

Indeling

De studie wordt gehouden op zaterdag. Tussendoor is er koffie/thee en een lunch.

Datum en tijd

Zaterdag 5 november van 9.30 tot 16.30 uur.

Adres

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 40
3852 PV Ermelo

Kosten

Voor al ons werk geldt dat we geen kosten in rekening brengen. We kunnen dit werk voortzetten dankzij vrijwillige donaties. Kijk voor meer informatie bij steun ons.

Aanmelden

Aanmelden voor dit seminar kan via onderstaand formulier, of via e-mail.