In het weekend van 6-8 september 2024 organiseren we weer een huwelijksseminar. Dit seminar vindt plaats in huis RafaEl in Philippine. We beschikken over 9 logiesverblijven. Er is dus ruimte voor 9 echtparen of tot 35 personen (in geval van gemengde groepen).

Inhoud huwelijksseminar

Hebben jullie behoefte aan groei, verdieping, vernieuwing of herstel binnen jullie huwelijk? Willen jullie meer weten over de rollen binnen het huwelijk die God heeft gegeven? Reeds velen zijn jullie voorgegaan en zijn blij verrast. Zij hebben dit seminar gevolgd, zijn opgebouwd en bemoedigd en hebben nieuwe inzichten gekregen vanuit het Woord van God in combinatie met treffende en inzichtgevende praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die behandeld worden zijn: communicatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden van man en vrouw en de vier pijlers onder het huwelijk.

Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze uitdaging in je huwelijk aan te gaan. Ontdek opnieuw of voor het eerst wat een huwelijk mag uitstralen en hoe vernieuwing en verandering mag plaats vinden, zonder ingewikkelde en aardse theorieën. Waarin je mag beleven en zien dat alleen het Woord vrijmaakt en nieuwe vreugde en blijdschap deel zullen worden van het (huwelijks)leven.

Het huwelijksseminar is ook geschikt voor paren die naar het huwelijk toeleven.

Download de uitnodiging (PDF) om deze door te sturen naar eventuele geïnteresseerden.

Indeling

Een weekend bestaande uit 3 dagdelen. Afronding zondag om 12.00 uur.

Datum en tijd

Zaterdag 7 en zondag 8 september 2024. Aankomst vrijdag 6 september tussen 19.00 en 21.00 uur.

Adres

Huis RafaEl
Braakmanweg 18
4553 NH Philippine

Kosten

Voor al ons werk geldt dat we geen kosten in rekening brengen. We kunnen dit werk voortzetten dankzij vrijwillige donaties. Kijk voor meer informatie bij steun ons.

Aanmelden

We vragen u zich aan te melden in verband met de maaltijd die we aanbieden. Aanmelden kan via onderstaand formulier, of via e-mail.